Barva měsíce: bledězelená, 20 % sleva, doprava zdarma, 24.-30.4.! Doručujeme na Slovensko!

Greenwashing do našeho slovníku nepatří

Jistě už víte, že nábytek Fleysen vyrábíme v Plesné, v česko-německém pohraničí. Odpovědnost vůči životnímu prostředí a vůči zákazníkům se ale zdaleka netýká jen volby místa, kde výroba probíhá. Proto jsme se na své dopady podívali trochu hlouběji a ke konci roku jsme si nechali udělat analýzu od eko designového studia Balance is Motion a LCA Studia, abychom věděli, jakou environmentální stopu za sebou zanecháváme.

Fleysen_web_14

Proč jsme do toho šli

Díky získaným výsledkům můžeme posílit naši strategii v rámci udržitelného rozvoje firmy a zase o něco zlepšit environmentální stopu našich produktů. A co je možná důležité pro vaše nákupní rozhodování, máme teď ověřené srovnání s konkurencí, která dováží nábytek vyrobený v Číně.

Jakou jsme si vybrali metodu

Zvolili jsme analýzu metodou Life Cycle Assessment (LCA), která umožňuje komplexně vyčíslit dopady výrobku na životní prostředí a využívá ji i Evropská komise při tvorbě legislativy v oblasti ekodesignu. Analýza posuzovala následující dopady:

 • Změna klimatu (Climate Change): Tato kategorie měří emise skleníkových plynů a jejich příspěvek ke globálnímu oteplování.
 • Poškození ozónové vrstvy (Ozone Depletion): Hodnotí vliv emisí, které přispívají k úbytku ozónové vrstvy.
 • Toxicita pro člověka (Human toxicity): Vyhodnocuje účinky toxických látek na lidské zdraví.
 • Tvorba prachových částic (Particulate Matter): Vyjadřuje dopad emisí přispívajících k znečištění ovzduší pevnými prachovými částicemi, které ovlivňují respirační zdraví.
 • Ionizující záření (Ionizing Radiation): Hodnotí environmentální dopad radioaktivních látek.
 • Tvorba fotooxidantů ( Photochemical Ozone Formation): Zaměřuje se na uvolňování reaktivních a radikálových emisí do atmosféry, které přispívají k tvorbě smogu a ovlivňují kvalitu ovzduší a lidské zdraví.
 • Acidifikace (Acidification): Měří emise kyselinotvorných látek přispívající ke kyselým dešťům, které mohou poškodit ekosystémy a budovy.
 • Eutrofizace (Eutrophication): Hodnotí dopad na vodní ekosystémy způsobený nadměrným přísunem živin, vedoucí k problémům jako je přemnožení sinic.
 • Využívání půdy (Land Use): Zohledňuje dopad na půdu skrze její využívání, změnu a degradaci.
 • Ekotoxické látky (Ecotoxicity): Vyhodnocuje dopad látek na vodní a terestrické ekosystémy.
 • Využívání vody (Water Use): Zaměřuje se na využívání a vyčerpání sladkovodních zdrojů vody.
 • Využívání nerostných zdrojů (Resource use): Hodnotí využití neobnovitelných zdrojů, jako jsou minerály a fosilní paliva.

Cradle to gate

Malovat na zeleno se dá bohužel i za pomoci analýz, např. sledováním pouze části z cesty produktu nebo zveřejněním výhodných dat. My chtěli být upřímní hlavně sami k sobě (a potažmo k vám) a tak jsme se rozhodli analyzovat vliv na klimatickou změnu (tzv. uhlíková stopa) z celého období životního cyklu produktu, než se dostane k vám, zákazníkůmtzn. od zisku primárních surovin pro výrobu materiálu až po odvoz k vám domů a likvidaci odpadu z výroby – neboli Cradle to gate.

Analýza byla provedena pro 1 kg průměrného výrobku Fleysen a 1 kg ekvivalentního výrobku vyrobeného v Číně.

94-3_skrin--2012

Jak taková analýza vypadá

Data, normalizace, vážení a srovnání. Pro skříň Fleysen a identickou skříň vyrobenou v Číně v provincii Guandong se shromáždila data o všech vstupních a výstupních tocích – představte si takový seznam všeho, co se vypustí do vzduchu, půdy a vody během životního cyklu produktu. Získaný seznam byl poté převeden na environmentální dopady jako je globální oteplování, toxicita pro člověka atd.

Dále se vyhodnotila škodlivost jednotlivých látek na životní prostředí a bylo potřeba převést data ze dvou životních cyklů produktů na společnou škálu (proces normalizace) a přiřadit jim váhu podle jejich environmentální významnosti (proces vážení). Pak už jen stačilo porovnat výsledky a celkový souhrn byl jasný:

 

Celkové environmentální dopady

jsou u výrobku Fleysen o 29,66%

nižší než u výrobků z Číny.

Česko vs Čína

Uhlíková stopa, neboli vliv emisí skleníkových plynů na změny klimatu, je nejčastějším faktorem, který je v současné době u výrobků sledován. U skříně Fleysen je uhlíková stopa 3,35 kg CO₂ eq. Právě změna klimatu tvoří u našeho produktu největší procento dopadů na životní prostředí –  40,38 % z celkových dopadů. Pořád je to ale o 26,45 % méně než u skříňky z Číny z totožného materiálu.

 

Vliv výroby Fleysen na klimatickou změnu

je o 26,45 % nižší než u čínského produktu.

 

Uhlíková stopa výroby Fleysen

byla spočítána na 3,35 kg CO2 eq.

 

Uhlíková stopa konkurenčního výrobku

z Číny vyšla na 4,56 kg CO2.

Ať žije kov!

Největší část environmentálních dopadů naší skříně má na svědomí samotná spotřeba materiálů, která tvoří 82,4 % z celku. Právě proto je pro nás zásadní, aby náš nábytek sloužil co nejdéle a ani poté se nevyhodil. Když už se něco vyrobí, pojďme to používat, recyklovat, opravovat, předávat dál.

Ocel je odolná, vydrží roky používání. Je možné ji recyklovat poté, co majitelům doslouží, a v naší továrně navíc recyklujeme veškerý ocelový odpad z výroby. S každým dnem navíc, kdy předmět slouží, se snižuje jeho negativní dopad na životní prostředí. Děkujeme, že nám pečlivým výběrem nábytku pomáháte být šetrnější k lidem i k přírodě.